International Law Enforcement Motorcycle Club

KnightRock 2023

Home locations of (most of) the guests

Portraitfotos / Portrait photos / Portretfoto's / Zdjęcia portretowe

Spenden/donations/donaties/darowizny 2023

1.000€ Clinic-Clowns Hannover e.V.


1.000€ Kinderhospiz Löwenherz in Syke


300€ "Children Xmas package Ukraine" organized by member of Blue Knights Poland I (Info!)


  Alle Spenden stammen aus dem Erlös unseren Internationale Meeting"KnightRock 2023"

  All donations come from the proceeds of our international meeting "KnightRock 2023"

  Alle donaties komen uit de opbrengst van onze internationale bijeenkomst "KnightRock 2023"

  Wszystkie datki pochodzą z dochodów z naszego międzynarodowego spotkania „KnghtRock 2023”